E-mail: info@kids-home.nl
Telefoon: 043-3672880

Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken is in het onderwijs al jaren een begrip.In de kinderopvang wordt verwacht dat er met de peuters opbrengstgericht wordt gewerkt. Maar wat is nu opbrengstgericht werken?

De Inspectie van het Onderwijs verwoordt het als volgt: ' opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties'. Oftewel, opbrengstgericht werken is doelgericht werken en is een cyclisch proces, waarin informatie over kinderen wordt verzameld en geanalyseerd.Vervolgens worden doelen en een passend aanbod aan activiteiten bepaald. Informatieverzameling vormt dus het uitgangspunt van het handelen. Kids-Home verzamelt informatie met name op basis van open observaties en het volgsysteem vanuit Speelplezier. Voor de pedagogisch medewerk(st)ers is opbrengstgericht werken een werkwijze om te bepalen wat zij de kinderen moeten bijbrengen en op welke behoeften van de groep én het individuele kind de begeleiding wordt afgestemd.

Door doelgericht te werken wordt er doelbewust en doelgericht gewerkt om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Niet de activiteit staat centraal,maar het doel  (en dus de ontwikkeling van het kind) staat centraal.Het is belangrijk om in te spelen op de interesses van de kinderen en goed aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau. Opbrengstgericht werken moet niet ten koste gaan van het ' kind zijn ', maar kinderen spelenderwijs beter voorbereiden op de basisschool.

Om het opbrengstgericht werken op de juiste manier te implementeren en te begeleiden hebben Nancy Baltussen en Nadine Kruijntjens de cursus ' Opbrengstgericht werken met jonge kinderen' gevolgd . (2015, bij het advies- en onderzoeksbureau Sardes)