E-mail: info@kids-home.nl
Telefoon: 043-3672880

Kids-Home, een plek waar kinderen zich thuis voelen!

Een gezellige plek waar je je als kind thuis en veilig voelt en waar je kunt spelen met vriendjes en vriendinnetjes......dat is leuk!

Iedere dag streeft Kids-Home ernaar werkende ouders zoveel mogelijk te ondersteunen in de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Een accurate en veilige kinderopvang betreft een grote verantwoordelijkheid voor Kids-Home, die deze rol uiterst serieus aanvaart. In een tijd waarin vele maatschappelijke veranderingen plaatsvinden, proberen wij hierin zoveel mogelijk actief mee te denken en de wensen van het kind en de ouders / verzorgers te optimaliseren.

Wij vinden het heel belangrijk om continu met ouders in gesprek te blijven over veranderingen, tips en ideeën betreffende de opvoeding en de ontwikkeling van hun kind. Het streven naar een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen en ouders/ verzorgers zijn dan ook thema's die bij Kids-Home een centrale plaats innemen. Op die manier blijven we ons bewust van de wijze waarop we met de kinderen omgaan en kunnen meer wenselijke omgangsvormen tijdig onderkend en aangepast worden.

We streven naar een huiselijke sfeer, zodat kinderen zich snel thuis en op hun gemak voelen. Het pedagogisch beleidsplan is hierin een leidraad, waarbij het kind de centrale rol inneemt, maar ook het groepsproces veel aandacht krijgt.

Een van de methoden waar wij mee bij werken is de VVE ( Voor- en Vroegschoolse Educatie) " Speelplezier". Deze methode loopt als een rode draad door de hele dag. Het biedt de kinderen regelmaat en structuur. Kinderen leren spelenderwijs nieuwe woorden, voorwerpen en handelingen en worden op deze manier gestimuleerd om zich telkens verder te ontwikkelen op allerlei verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals: sociale -,persoonlijke -, emotionele - en motorische ontwikkeling en omgaan met normen en waarden.