E-mail: info@kids-home.nl
Telefoon: 043-3672880

Opvangmogelijkheden

Wat biedt Kids-Home aan u?

  • Opvangmogelijkheden van het kind gedurende 5 werkdagen per week.
  • Geen opvang in vaste dagdelen, maar een minimum afname van 5 uren per week.
  • U kunt zelf aangeven welke uren u opvang wenst d.m.v een rooster dat 4 weken van tevoren wordt ingediend.
  • Opvang aanvragen via intern systeem; KOVnet.

Dagopvang: begint om 07:00 uur en eindigt om 19:00 uur. Indien gewenst kan de opvang eerder starten of langer uitlopen, evt. verlengde avondopvang is op aanvraag.

Vakanties
Tijdens vakantie kunt u gebruik maken van onze opvang, omdat wij ernaar streven 365 dagen per jaar open te zijn.
We behouden echter het recht om bij te weinig aanmeldingen de deur te sluiten, er zijn per jaar enkele vastgestelde dagen waar wij gesloten zijn, deze staan vermeldt in ons informatieboekje.

In het jaar kunt u 2 weken onbetaald vrij plannen, andere dagen of dagen waarop het kind ziek is worden doorbetaald (afhankelijk van het aantal uren dat op contract is afgesloten).
Een contract wordt per kalenderjaar afgesloten. Tussentijds kan het contract aangepast worden op 'meer-uren' en 'minder-uren'. Dit dient uiterlijk 4 weken voor de ingang van de maand worden doorgegeven.
Contracten worden zonder schriftelijk tegenbericht verlengd voor een periode van een jaar.

De uren dat u opvang nodig heeft, zijn de uren dat uw kind bij ons welkom is! Een uurtje langer blijven is bij ons geen probleem, maar dan moet er natuurlijk nog wel plek zijn. U kunt dit nog binnen 24 uur aanvragen. De ingekochte uren zijn flexibel in te zetten, waarbij een minimum van 5 uur per week door u worden vastgelegd. Dus is er een ochtend twee uurtjes opvang nodig en een middag 3 uurtjes, dan kan dat bij ons allemaal geregeld worden.