E-mail: info@kids-home.nl
Telefoon: 043-3672880

Speelplezier

Binnen Kids-Home wordt gewerkt met de methode ‘Speelplezier’. Speelplezier is een voor- en vroegschools programma met als doel het vergroten van de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan. Het is gebleken dat de ontwikkelingsbevorderende, adaptieve aanpak binnen Speelplezier ook voor niet met ontwikkelingsachterstanden bedreigde kinderen succesvol is. Bij Speelplezier gaat het er vooral om de kinderen zinvol spel aan te bieden en via het spel met name de taalontwikkeling te stimuleren.

Lees meer

Ouderbetrokkenheid

De visie van Kids-Home op ouderbetrokkenheid

‘Wij zien ouders als volwaardige en competente opvoeders die het recht hebben om actief betrokken te worden bij en geïnformeerd te worden over de ontwikkeling van hun kind’

Lees meer