Veel gestelde vragen

Is Kids-Home altijd open?
Kids-Home streeft ernaar om 5 werkdagen in de week van 6.30 uur tot 18:30 uur open te zijn.

We hanteren een beleid waarin we tijdens de feestdagen gesloten zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze locatie ‘s                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Moeten ouders zelf voor eten zorgen?
Kids-Home zorgt voor thee, water, melk, yoghurt, rijstwafels, crackers, ontbijtkoek, fruit, brood (voor de lunch), beleg etc.
Ontbijt en avondeten kan (in overleg met Kids-Home) door ouders worden meegegeven. Er gelden bepaalde tijden voor ontbijt en warme maaltijden, deze staan in ons informatieboekje vermeldt.

 

Kan er medicatie worden gegeven bij Kids-Home?
Als een kind (incidenteel) medicijnen op recept nodig heeft (die thuis ook al vaker zijn toegediend), mogen medewerkers bij Kids-Home deze toedienen.
Hiervoor zal eerst een “toestemmingsformulier medicijngebruik” moeten worden ondertekend.
Andere medicatie dan antibiotica of paracetamol zullen eerst met de leidinggevende besproken moeten worden.

 

Wat zijn verticale groepen?
Bij Kids-Home worden kinderen opgevangen in verticale stamgroepen.
Verticale groepen zijn groepen waarin kinderen van verschillende leeftijden samen zitten.
In deze vaste groepen zitten kinderen van 3 maanden tot 4 jaar bij elkaar.
Er is genoeg ruimte voor de kinderen, om zowel samen als zelfstandig te kunnen spelen.

 

Waar slapen de kinderen bij Kids-Home?
Bij Kids-Home slapen de kinderen in goedgekeurde (volgens wettelijke veiligheidsnormen) (peuter)bedden op slaapkamers.
Beddengoed en slaapzakken zijn aanwezig en worden wekelijks gewassen. (Elk kind heeft per week een eigen slaapzakje en onderlaken.)

 

Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?
Het is heel vervelend als uw kind ziek is. De medewerkers van Kids-Home bepalen of uw zieke kind kan komen of opgehaald moet worden.
Een kind met een besmettelijke ziekte zoals o.a.waterpokken kan niet opgevangen worden bij Kids-Home. Wij willen de veiligheid van onze aller jongste kinderen garanderen en streven hierin strikt ons beleid na.

Over het algemeen geld dat een ziek kind opgehaald moet worden als het kind:

  • niet meer mee kan doen in het groepsproces
  • een te intensieve verzorging nodig heeft
  • een te zieke indruk maakt
  • de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.

 

Hoe verloopt de wenperiode bij Kids-Home?
Voorafgaand aan de start van de opvang worden enkele wenmomenten ingepland. De wenmomenten worden in overleg met ouders/verzorgers ingepland en opgebouwd.
De eerste keer zal het om enkele uren gaan en een volgende keer wat langer. Deze wenuurtjes zijn een extra service van Kids-Home aan ouder en kind.

 

Wat is KOVnet?
KOVnet is het systeem waarmee de opvanguren worden geregistreerd. Ouders kunnen in dit systeem zelf opvanguren aanvragen en wijzigen. De aanpassingen zijn definitief na goedkeuring van Kids-Home. Iedere ouder krijgt een inlog voor KOV-net.Hier kunnen ouders contract digitaal ondertekenen en machtigen voor de automatische incasso.

 

Kan ik hetzelfde wachtwoord krijgen voor de twee ouderlogins?
Elke ouder krijgt een login voor het oudergedeelte van de website van Kids-Home. Achter deze login kunnen ouders interne mededelingen en documenten raadplegen.
Ook krijgt elke ouder een login van KOVnet voor het aanvragen en wijzigen van opvanguren.
Het KOVnet wachtwoord kan worden aangepast, zodat dit wachtwoord hetzelfde is als het ouderlogin wachtwoord.

 

Wij spreken zelf geen Nederlands, kan ons kind naar Kids-Home?
Kinderen van alle nationaliteiten zijn welkom bij Kids-Home!

 

Kids-Home staat voor: