Kwaliteit

Erkend leerbedrijf

Kids-Home is een erkend leerbedrijf. Dit houdt in dat kids-home studenten stages en leerbanen aanbiedt met de daarbij behorende begeleiding. Kids-Home werkt samen met het onderwijs om studenten de beste praktijkopleiding te geven en zoveel mogelijk ervaring te kunnen opdoen in de praktijk met als doel om tot een volwaardige, evenwichtige collega te kunnen uitgroeien.

Vanuit SBB ( Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven) worden de wettelijke taken voor de kwalificatiestructuur en beroepspraktijkvorming uitgevoerd. Wij kunnen rekenen op ondersteuning bij het opleiden van studenten in de praktijk vanuit SBB.

Meer weten? Zie website https://www.s-bb.nl/

Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken is in het onderwijs al jaren een begrip.In de kinderopvang wordt verwacht dat er met de peuters opbrengstgericht wordt gewerkt. Maar wat is nu opbrengstgericht werken?

De Inspectie van het Onderwijs verwoordt het als volgt: ‘ opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties’. Oftewel, opbrengstgericht werken is doelgericht werken en is een cyclisch proces, waarin informatie over kinderen wordt verzameld en geanalyseerd.Vervolgens worden doelen en een passend aanbod aan activiteiten bepaald. Informatieverzameling vormt dus het uitgangspunt van het handelen. Kids-Home verzamelt informatie met name op basis van open observaties en het volgsysteem vanuit Speelplezier. Voor de pedagogisch medewerk(st)ers is opbrengstgericht werken een werkwijze om te bepalen wat zij de kinderen kunnen aanbieden en op welke behoeften van de groep én het individuele kind de begeleiding wordt afgestemd.

Door doelgericht te werken wordt er doelbewust en doelgericht gewerkt om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Niet de producten die er ontstaan staan centraal, maar het proces. Het doel dat gekoppeld is aan de activiteit (en dus de ontwikkeling van het kind) staat centraal.

Het is belangrijk om in te spelen op de interesses van de kinderen en goed aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau. Opbrengstgericht werken zal niet ten koste gaan van het ‘ kind zijn ‘, maar kinderen spelenderwijs beter voorbereiden op de basisschool.

Spelen is leren, kinderen doen ervaringen op met materialen.

Spelen is plezier, jezelf kunnen “verliezen” in een spel, meegaan in een “flow”, waarbij je als kind samen met andere kinderen en pedagogisch medewerk(st)er veel plezier beleeft en leert te vertrouwen op jezelf!

Belangrijke documenten

Kids-Home staat voor: