Oudercommissie

Taken en bevoegdheden van de oudercommissie
Kids-Home heeft een oudercommissie die ouders vertegenwoordigt en de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk behartigt.
Deze groep ouders adviseert het bestuur van KDV Kids-Home ten aanzien van kwaliteit/ veiligheid en wordt er advies gegeven in besluitvorming.
Het gaat bijvoorbeeld om adviezen over de algemene kwaliteit, het pedagogisch beleid, ouderbeleid, de openingstijden en eventuele prijswijzigingen. 

Daarnaast levert de oudercommissie een bijdrage aan de  organisatie van activiteiten. Zo helpt de oudercommissie o.a. met de jaarlijkse voorjaarsactiviteit, georganiseerd voor de ouders, kinderen, broertjes en zusjes.

Tevens levert de oudercommissie een bijdrage aan de organisatie van verschillende festiviteiten/ activiteiten.

Contact met de oudercommissie
De oudercommissie vergadert minimaal 4 keer per jaar en informeert de ouders van Kids-Home na iedere vergadering middels een Nieuwsbrief.
Heb je vragen, ideeen, opmerkingen of klachten?
Neem gerust contact op met de oudercommissie via oudercommissie@kids-home.nl

Belangenvereniging BOinK

De oudercommissie van Kids-Home is lid van landelijke vereniging BOink (Belangenvereniging Ouders in Kinderopvang & Peuterzalen). BOink ondersteunt en versterkt de positie van ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Iedere ouder van Kids-Home is automatisch lid van BOink en kan hier met vragen en opmerkingen terecht
Voor algemene informatie, het laatste nieuws en achtergrondinformatie kun je terecht op de website www.boink.info.

Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (sKK)
De oudercommissie van Kids-Home is lid van de stichting Klachtencommissie Kinderopvang sKK).
Deze landelijk werkende onafhankelijke organisatie geeft advies aan kinderopvanginstellingen bij klachten van ouders. 
Bekijk meer informatie over sKK op www.klachtkinderopvang.nl. 

Kids-Home staat voor: